218. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระวิภฺงคปกรสงฺเขปปริจฺเฉท_พฺระยมก)

Files

Collection:

Citation

จีนเก่า อำแดงนิ่ม นายจ้อน นางชุนเหลียน นางจีบ นายนิก นางลิ้ม เป็นผู้สร้าง , “218. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระวิภฺงคปกรสงฺเขปปริจฺเฉท_พฺระยมก),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17649.